skip to Main Content

Der er flere måder for at tage efter uddannelse når du arbejder på en virksomhed der er omfattet af overenskomst, alle 3F overenskomster giver mulighed for efteruddannelse.

Du er altid meget velkommen til at kontakte afdelingen, hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder for uddannelse.

Her på siden kan du læse mere om mulighederne for at tage uddannelse, når du arbejder på en virksomhed med industriens overenskomst samt finde nyttige links.

Selvvalgt uddannelse
Har jeg mulighed for uddannelse?
Når man har 6 måneders anciennitet i en virksomhed, der er omfattet af industriens overenskomst – har man ret til 2 ugers uddannelse.
Hvis man ikke har brugt sin ret til uddannelse, spare man ugerne op – dog max. 6 uger.

Hvilke uddannelser kan jeg tage?
Du har ret til selv at vælge hvilket kursus eller uddannelse, du gerne vil have fra positiv listen.
Industriens kompetenceudviklingsfond, IKUF giver mulighed for tage AMU-kurser, akademi- og diplomuddannelser der har en erhvervsmæssige relation til industrien og dens mange forskellige artede jobfunktioner. fx produktion, lager, kantine, chauffør og kontor for at nævne nogle…
Du kan også tage forberedende voksenundervisning for at forbered dine danske kundskaber, ordblinde undervisning samt almen voksen undervisning og gymnasiale fag, fx engelsk, matematik eller erhvervsøkonomi.

Du finder positivlisten her

Hvis den uddannelses du gerne vil have, ikke er på listen, kan du søge om dispensation – kontakt afdelingen.

Får jeg løn under uddannelse?
Under uddannelse får man hvad der svare til 85% af ens bruttoløn (altså 85% af ens løn før skat). Man får VEU-godtgørelse 117,70 kr. pr. time og så får man IKUF-støtte oven i.

Aftalt uddannelse
Aftalt uddannelse er en mulighed for at tage en længere uddannelse, at gå fra ufaglært til faglært -eller hvis man allerede er faglært, bygge oven på denne med diplom- eller akademiuddannelses kurser.

Der er en positivliste – KLIK HER

Eksempler på uddannelser man kan tage:
Industrioperatør
Lagermedhjælper
Lager og transport
Lager og logistik
Plastmedhjælper
Plastmager, hærdeplast
Plastmager, termoplast
Procesarbejder
Procesoperatør
Procesoperatør med speciale i pharma

Tanke er, man laver en aftale med ens arbejdsgiver om at gå i lære fx som industrioperatør.
Først laves en real kompetens vurdering, hvor man finder ud af hvor lang tid uddannelsen vil tage for en – det bliver vurderet hvad man kan få merit for og hvor meget uddannelsen evt. kan forkortes.
Herefter laves en uddannelsesaftale med virksomheden – i de perioder man er på skole, får man løn.

Aftalt uddannelse er kun muligt hvis din arbejdsplads er interesseret i at indgå en aftale. Heldigvis er der rigtig mange arbejdsgiver som er interesseret i at give deres medarbejder en uddannelse – så kontakt din tillidsrepræsentant eller afdelingen, hvis du har lyst til at vide mere om dine muligheder for at få en uddannelse.

Nyttige links:
Følg link til oversigt over samtlige AMU-kurser i Danmark
KLIK HER

Uddannelsesguiden, se fx længde og opbygning på erhversuddannelse.
KLIK HER

Efteruddannelse.dk hvor man kan søge kurser samt tilmelde sig
KLIK HER

Back To Top
Messenger