skip to Main Content

3F Nordsjælland Øst er en fagforening med kontorer i Helsingør og Allerød. Vi er ca. 4000 medlemmer fordelt på de seks branche­grupper:

 • Industrigruppen
 • Transportgruppen
 • Offentlig gruppe
 • Grøn gruppe
 • Byggegruppen
 • Privat Service, Hotel
  og Restaurationsgruppen

Vores øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmerne vælger en daglig ledelse, en bestyrelse og de overordnede rammer for foreningens udvikling. Således er samtlige medlemmer en del af et veludviklet medlemsdemokrati.

Som en del af FH (Faglig Hovedorganisation) har vi ret til at kræve overenskomster på samtlige arbejdspladser under vores overenskomstområde. Dette sikrer vores medlemmer ret til at stemme om fornyelse og oprettelse af overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Vision

 • Vi vil have tilfredse medlemmer i en stærk, synlig og engageret fagforening.
 • Vi vil med oplysning og uddannelse få klubber og Tillidsvalgte til at se sig selv som en integreret del af fagforeningen.
 • Vi vil gennem motiverende ledelses­former og løbende opkvalificering sikre at medarbejderne har et højt vidensniveau samt fagligt engagement.

Mission

 • Vi sikrer medlemmerne de bedste løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår.
 • Vi skaber de bedste muligheder for vores ledige, syge, arbejdsskadede, efterlønnere og pensionister.
 • Vi yder en faglig og administrativ service af høj kvalitet tilpasset medlemmets ønsker og behov.
Back To Top
Messenger