skip to Main Content

Slide 2 3F har Danmarks stærkeste og mest lokale a-kasse Slide 2 3F sikrer din løn og arbejdsforhold via overenskomsterne Slide 2 3F hjælper dig, hvis din arbejdsgiver overtræder love, regler og aftaler! Slide 2 Mission, Vision & Værdier for 3F Nordsjælland Øst

Med baggrund i af udviklingen i Corona-epidemien ser vi os desværre nødsaget til at forlænge nødberedskabet.

Nødberedskabet forlænges foreløbigt frem til 31. marts og det betyder, at personlig henvendelse på kontorerne fortsat ikke vil være mulig uden forudgående aftale.

Du kan kontakte os på telefon og mail, og der kan i særlige nødvendige situationer aftales personligt møde med en medarbejder.

Kontaktnumre til 3F Nordsjælland Øst fremgår af nedenstående opslag.

Industri

Transport

Offentlig

Grøn

Byg

Privat Service,
Hotel og
restauration

Meld dig ind i 3F – Danmarks stærkeste fagforening og a-kasse med overenskomst på flere arbejdspladser end nogen anden fagforening.

3F er Danmarks stærkeste fagforening med overenskomster på flere arbejdspladser, end nogen anden fagforening. 3F henter hvert år over en milliard kroner hjem til medlemmerne i erstatninger. 3F kender dit fag, din løn og din overenskomst.

Fik du læst Fællesnævneren….?

På baggrund af Statsminister Mette Frederiksens opfordring, er der i dag den 27. marts 2020 indgået en aftale mellem stat, kommuner og regioner om afvikling af ferie m.m. i forbindelse med Covid-19 hjemsendelserne.

Hovedformålet med aftalerne er at være bedre rustet til at håndtere det opgaveefterslæb, der uvægerligt vil være, når Covid-19 krisen ligger bag os.

Den fulde ordlyd af aftalerne kan du læse i PDF’erne.

Om den nye ferielov 2020

1. september 2020 træder en ny dansk ferielov i kraft. Her kan du se, hvad det betyder for dig og din ferie.
Med den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag.Perioden for, hvornår du optjener betalt ferie, og perioden for, hvornår du kan afholde ferien, bliver ændret.

Hvor du tidligere har optjent betalt ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, vil du med den nye ferielov løbende optjene betalt ferie fra 1. september til 31. august året efter. Du vil – som i dag – optjene 2,08 betalte feriedage om måneden. LÆS MERE HER

Back To Top