skip to Main Content

Masser af uddannelse i overenskomsterne
Kom og få viden om dine rettighed torsdag den 20. august 2020

Af Næstformand Ronny Iversen

 Overenskomster indeholder masser af muligheder for at uddanne sig. Gennem de seneste mange år har uddannelse haft en central placering ved overenskomstforhandlingerne. Det er ikke ens vilkår om rettighed fra overenskomstområde til overenskomstområde.

Elementer i overenskomst er bl.a.:

Aftalt uddannelse
Målet er at løfte ufaglærte til faglært niveau og give faglærte og funktionærer mulighed for at videreuddanne sig. Og du får din sædvanlige løn under uddannelsen, mens din arbejdsplads modtager tilskud.

Selvvalgt uddannelse
Selvvalgt uddannelse er en unik mulighed for at tage efter- og videreuddannelse helt gratis, og man bestemmer ovenikøbet selv, hvilken uddannelse man vil tage, så længe uddannelsen er relevant for beskæftigelse fremgår af den lange positivliste over uddannelser.

Man kan få betalt kursusgebyr og materialeudgifter samt eventuel støtte til transport ved uddannelse i fritiden som aftenskurser og fjernundervisning.

Fagligt relevant uddannelse
Når man deltager i uddannelse som led i sin arbejdsplads’ uddannelsesplanlægning, skal man have sin sædvanlige løn.

Uddannelse ved arbejdsfordeling
Ved arbejdsfordeling kan virksomheden ved lokal enighed ansøge IKUF om støtte til uddannelse.

Uddannelse ved opsigelse
Muligheder for at du kan få uddannelse/efteruddannelse i opsigelsesperioden.

Frihed til anden uddannelse
Du har derud over mulighed for at få frihed til anden uddannelse.

Vil du have helt konkret viden om dine muligheder for uddannelse på din arbejdsplads, ja så har du den unikke mulighed for at komme i vores uddannelsescafe torsdag den 20. august 2020 mellem kl. 10 og 16 for at hører om dine individuelle rettigheder og muligheder.

Du skal dog lige huske at ringe/skrive på Mail og bestille tid, under hensyn til covid19 virus. Tids. Tidsbestilling skal fortages senest onsdag den 19. august 2020 på telefon nummer 70300806 eller e-mail Nordsjaellandoest@3f.dk

Vi glæder os til at hjælpe jer J

3F Nordsjælland Øst genåbner med virkning fra 1. juli kontorerne for fysisk fremmøde.

Da Coronavirussen stadig er iblandt os og er en del af vores hverdag er der fortsat er en risiko for at pådrage sig smitte, og derfor har bestyrelsen besluttet, at der foreløbigt vil gælde særlige vilkår for fysisk fremmøde på kontorerne af hensyn til både personalets og øvriges sundhed.

Du skal derfor:

  1. altid ringe og aftale tid, før du kommer på kontorerne.
  2. benytte de opstillede spritautomater i indgangen, før du træder videre ind i huset.
  3. henvende dig til sekretariatet og anmeld din ankomst. Sekretariatet sørger for du bliver henvist til rette vedkommende du skal tale med.
  4. holde behørig afstand til andre, når du er i huset.
  5. der må maksimalt opholde sig 3 personer på kontorerne, inklusive personale. Nogle kontorer er så små, at der maksimalt må opholde sig 2 personer inklusive personale. Hvis der er behov for flere deltagere, skal møder foregå i møderum, der passer til antal deltagere.
  6. huske, at håndtryk indtil videre er afløst af smil

Restriktionerne er foreløbigt gældende frem til og med januar 2021.

Industri

Transport

Offentlig

Grøn

Byg

Privat Service,
Hotel og
restauration

Er tiden inde til at skifte til lastbil?

Persontransporten og især taxibranchen er hård ramt af Covid. Op imod 80% af kunderne er forsvundet, og der kommer stadig flere biler på vejene. Til gengæld er der stadig godt gang i gods- og entreprenørtransporten. Det er nu vi har chancen til at uddanne os til større jobsikkerhed.

”I City Container i Farum har de en chauffør, der har kørt taxi i mange år. Han startede med at køre minibil hos os, fordi han skulle vænne sig til at køre lastbil. Han kører entreprenørkørsel i dag. Han er rigtig glad, og er oppe i en af de helt store biler nu. Før kørte han 14-15 timer i døgnet og risikerede at komme hjem uden nogen penge fordi, de er rent provisionslønnede. Det kunne han ikke leve af til sidst. Nu er han garanteret en fast løn.” siger Frank Jørgensen, Tillidsmand i City Container i Farum.

Chanceløn eller garantiløn
Det er især jobsikkerheden og den garanterede lønindtægt, som gør livet som lastbilchauffør attraktivt.

”Der kommer ro på privatlivet derhjemme, når man ikke hele tiden skal tænkte på, hvor meget man kommer hjem med. I en taxi får man måske 40.000 med hjem den ene måned. Men måneden efter får man 9.000. I en lastbil ved man, hvad man får, og der er rig mulighed for at arbejde mere, hvis man har brug for pengene,” siger Frank.

Der er næsten heller ingen ledighed iblandt lastbilchauffører

”Der er gode muligheder for chauffører, og der er mangel på os. Så hvis man mangler noget at lave, så er det bare om at komme i gang med at tage det store kørekort,” siger Frank.

Kom til personlig uddannelsesvejledning i afdelingen. Hør om dine muligheder og rettigheder til efteruddannelse.

AFTAL TID – pga. Covid19 er vi opmærksomme på, hvor mange vi er i afdelingen ad gangen. Aftalt tid på tlf. 70300806 eller ved at svare på denne mail.

DATO: Torsdag d. 20. august og 17. september

TID: 9.00- 16.00

HVOR: 3F Nordsjælland Øst, Rønnebær Allé 106, 3000 Helsingør

Meld dig ind i 3F – Danmarks stærkeste fagforening og a-kasse med overenskomst på flere arbejdspladser end nogen anden fagforening.

3F er Danmarks stærkeste fagforening med overenskomster på flere arbejdspladser, end nogen anden fagforening. 3F henter hvert år over en milliard kroner hjem til medlemmerne i erstatninger. 3F kender dit fag, din løn og din overenskomst.

Fik du læst Fællesnævneren….?

På baggrund af Statsminister Mette Frederiksens opfordring, er der i dag den 27. marts 2020 indgået en aftale mellem stat, kommuner og regioner om afvikling af ferie m.m. i forbindelse med Covid-19 hjemsendelserne.

Hovedformålet med aftalerne er at være bedre rustet til at håndtere det opgaveefterslæb, der uvægerligt vil være, når Covid-19 krisen ligger bag os.

Den fulde ordlyd af aftalerne kan du læse i PDF’erne.

Om den nye ferielov 2020

1. september 2020 træder en ny dansk ferielov i kraft. Her kan du se, hvad det betyder for dig og din ferie.
Med den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag.Perioden for, hvornår du optjener betalt ferie, og perioden for, hvornår du kan afholde ferien, bliver ændret.

Hvor du tidligere har optjent betalt ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, vil du med den nye ferielov løbende optjene betalt ferie fra 1. september til 31. august året efter. Du vil – som i dag – optjene 2,08 betalte feriedage om måneden. LÆS MERE HER

Messenger
Back To Top