skip to Main Content

På baggrund af Statsminister Mette Frederiksens opfordring, er der i dag den 27. marts 2020 indgået en aftale mellem stat, kommuner og regioner om afvikling af ferie m.m. i forbindelse med Covid-19 hjemsendelserne.

Hovedformålet med aftalerne er at være bedre rustet til at håndtere det opgaveefterslæb, der uvægerligt vil være, når Covid-19 krisen ligger bag os.

Den fulde ordlyd af aftalerne kan du læse i PDF’erne.

Industri

Transport

Offentlig

Grøn

Byg

Privat Service,
Hotel og
restauration

Meld dig ind i 3F – Danmarks stærkeste fagforening og a-kasse med overenskomst på flere arbejdspladser end nogen anden fagforening.

3F er Danmarks stærkeste fagforening med overenskomster på flere arbejdspladser, end nogen anden fagforening. 3F henter hvert år over en milliard kroner hjem til medlemmerne i erstatninger. 3F kender dit fag, din løn og din overenskomst.

Generalforsamling aflyst

3F Nordsjælland Øst udsætter Generalforsamlingen.

Med baggrund i den skærpede opmærksomhed på truslen fra Covid 19 har bestyrelsen i aften besluttet at 3F Nordsjælland Øst udsætter den ordinære generalforsamling der var planlagt til afholdelse den 19. marts.

Generalforsamlingen er foreløbigt udsat på ubestemt tid.

Når vi har overblik over udviklingen i Covid 19 og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger vil vi melde en ny dato for afviklingen af generalforsamlingen ud.

Mange hilsner
Hans Nissen, formand

3F’s kongres 2019. Klik på billedet og se med…..

Om den nye ferielov 2020

1. september 2020 træder en ny dansk ferielov i kraft. Her kan du se, hvad det betyder for dig og din ferie.
Med den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag.Perioden for, hvornår du optjener betalt ferie, og perioden for, hvornår du kan afholde ferien, bliver ændret.

Hvor du tidligere har optjent betalt ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, vil du med den nye ferielov løbende optjene betalt ferie fra 1. september til 31. august året efter. Du vil – som i dag – optjene 2,08 betalte feriedage om måneden. LÆS MERE HER

[elfsight_facebook_feed id=”3″]
[elfsight_facebook_feed id=”4″]
Messenger
Back To Top