afdeling.gif

 


Faglig Afdeling


 


TEAM Byg og Grøn


 

Hans_1.jpg

Navn: Hans Nissen
Stilling:
Formand
Område:
Den Grønne Gruppe
Interne udvalg: 
Bestyrelsen, Daglig ledelse, Tovholder Politisk Udvalg, SU
Eksterne udvalg:
3F Hovedbestyrelsen, Gruppebestyrelsen Den Grønne Gruppe
Telefon: 
88 92 21 52
E-mail:
hans.nissen@3f.dk


per_x.jpg

Navn: Per Adamsen
Stilling: Næstformand
Område:
Byggegruppen
Interne udvalg:
Bestyrelsen, Daglig Ledelse.
Eksterne udvalg:

Telefon: 
88 92 21 56
E-mail:
per.adamsen@3f.dk


Per Nielsen_1.jpg

Navn: Per Nielsen
Stilling:
Faglig Konsulent
Område:
Byggegruppen
Interne udvalg:
Tilforordnet til Bestyrelsen
Eksterne udvalg:

Telefon: 
88 92 21 55
E-mail:
per.n@3f.dkTEAM Industri, Post, Lager og Transport


 

Michael2.jpg

Navn: Michael Christensen
Stilling: Faglig Konsulent
Område: Transport
Interne udvalg: Tilforordnet til Bestyrelsen
Eksterne udvalg:

Telefon: 
88 92 21 57
E-mail:
michael.christensen@3f.dk


ronny_150.jpg

Stilling: Næstformand
Område: Industri og Post
Interne Udvalg: Daglig ledelse, tovholder for mangfoldighedsudvalget, medlem af miljøudvalget.
Eksterneudvalg: Formand for LLU for industrioperatøruddannelsen og Metalindustriens efteruddannelse.Medlem af Forhandlingsudvalget for Trossefører
Telefon:  88 92 21 84
E-mail: ronny.iversen@3f.dk


tasja_150.jpg

Navn: Tasja Lundberg
Stilling: Faglig konsulent
Område: Industri samt Hotel og Restauration
Telefon: 88 92 21 59
E-mail:
Tasja.lundberg@3f.dk


 TEAM Offentlig, Privat Service, Hotel og Restauration


 


Torben_3.jpg

Navn: Torben Christensen
Stilling:
Faglig Konsulent
Område:
Den offentlige gruppe
Interne udvalg:
Tilforordnet til Bestyrelsen, Oplysningsudvalget
Eksterne udvalg:
LO repræsentant i Produktionsskolens bestyrelse
Telefon: 
88 92 21 85
E-mail:
torben.christensen@3f.dk


me 001.jpg

Navn: Pia Carøe
Stilling: Faglig Konsulent
Område:
Privat Service
Interne udvalg:
Tilforordnet til Bestyrelsen
Interne tillidshverv: Arbejdsmiljørepræsentant
Eksterne udvalg:
Telefon: 
88 92 21 80
E-mail:
pia.caroe@3f.dk


lasse_150.jpg

Navn:  Lasse Treu
Stilling: Organisator for Hotel og Restauration området, 3F Nordsjælland Øst
Område: Hotel og Restauration
Telefon: 88 92 21 83
E-mail:  lasse.treu@3f.dk