afdeling.gif

 

2013


Lene_Lolk.jpg

Færre sanktioner i 3F A-kasse

Der er stor forskel på, hvor ofte arbejdsløse bliver trukket i dagpenge, kan man læse på avisen.dk i dag. Således kan man læse, at Det Faglige Hus og Krifa giver 3 gange så mange sanktioner pr. ledighedsberørt end 3F A-kasse.

Vi har givet A-kasseleder Lene Lolk i 3F Nordøstsjælland 3 hurtige spørgsmål om, hvordan det kan være.

Læs mere her


ok.png

LØNTJEK - ÅBENT HUS

Torsdag d. 14. november 2013
Rønnebær Alle 106 i Helsingør
kl. 17.00 - 20.00 

En lønseddel er vigtig. Tjek din lønseddel hver gang. Den viser værdien af det arbejde, du udfører, dine særlige kvalifikationer og din rolle på arbejdspladsen.

Lønniveauet i Danmark følger de aftaler, der er i overenskomsterne. Selv hvis du arbejder uden overenskomst, så er din løn påvirket af resultater, der opnås i overenskomstforhandlingerne.

Læs mere her 


IMG_2071.JPG

Hvor bliver vores arbejdspladser af?

Under denne overskrift afholdt LO Hovedstaden, 3F Nordøstsjælland, HK Hovedstaden samt FOA Nordsjælland et spændende valgarrangement på LO-Skolen.

Konceptet var nyskabende og på mange måder interessant. Der var ikke levnet politikerne mange muligheder for at holde alenlange enetaler, men oplæg spørgsmål og svar skulle være korte og præcise.

Læs mere her


1394462_528535627231394_1100657278_n.png

Hvor bliver vores arbejdspladser af...?

LO Hovedstaden, 3F Nordøstsjælland, HK Hovedstaden og FOA Nordsjælland afholder d. 31. oktober kl. 19.00-21.30 et åbent vælgermøde på LO-Skolen. Under overskriften:

”Hvor bliver vores arbejdspladser af…?” 

Stilles dette spørgsmål til et bredt udsnit af de opstillings-berettigede partier.

Læs mere her 


Raidar_Kogstad1.png

Kampen mod social dumping har topprioritet!

Landsklubben for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørsvende holdt den 27. august landsmøde.

Landmødet understregede i al tydelighed kravet om stærkere indsats mod social dumping i følgende udtalelse fra landsmødet: 

Læs mere her


4906809-per-christensen-forbundssekretr-3f.jpg

Ny forbundsformand.

Per Christensen blev tirsdag valgt som 3F's nye forbundsformand. Det skete med stående klapsalver i kongressalen i Aalborg.

Læs mere her 


RUDI.JPG

Rudi Andreasen tildelt Jens Bjørsts Mindepris.

Poul Erik Skov Christensen præsenterede på kongressen vinderen af Jens Bjørsts Mindepris, som gik til Rudi Andreasen for hans insisterende arbejde med at afdække de horrible forhold omkring ”Den Beskidte Rengøring”.

Læs mere her


Fisketur_2013.png

Fisketur 2013

Husk at det er på lørdag d. 7. september, at vi tager på afdelingens årlige fisketur.

Du kan stadig nå at komme med, da vi har enkelte ledige billetter til turen.

Billetprisen er kr. 75,00 og kan afhentes senest fredag i afdelingen.

Læs mere her 


Advodan.png

Samarbejde mellem ADVODAN Hillerød og 3F Nordøstsjælland

Vi oplever i 3F Nordøstsjælland en stigende efterspørgsel på hjælp indenfor områder, der ikke er vores kernekompetence. Det er vi selvfølgelig glade for, for det viser os at vores medlemmer har stor tillid til vores kunnen og formåen. Derfor er vi også glade for, at vi via vores aftale med ADVODAN Hillerød kan tilbyde vores medlemmer de fordele, der ligger i denne aftale.

Læs mere her


Sren.jpg

Er Fagbevægelsen død.....?

Det er i dag ikke en selvfølge, at de unge lader sig organisere, men jeg tror simpelthen ikke de ved, hvad de fravælger. Derfor er det også vigtigt, at vi som fagforening går ud og oplyser om, hvad overenskomster er, og derfor er vi også meget positiv i 3F Ungdom omkring kampagnen ”er du ok?”, hvor man går ud og oplyser om, hvad en overenskomst er.

Læs mere her 


Advodan.png

Fyraftensmøde om arveret.

Mange enker har gennem tiden oplevet, at de måtte begrave deres mand, samtidigt med, at de og børnene måtte flytte fra hus og hjem, fordi der ikke i tide var oprettet testamente. Den situation ønsker du formentlig ikke skal ramme dig eller dine efterladte.

3F Nordøstsjælland holder derfor i samarbejde med advokat Christian Petri fra Advodan Hillerød, et gå hjemmøde, hvor Christian Petri gennemgår arveretten og svarer på de spørgsmål der måtte være om de komplicerede regler om livsarvinger samlevende, sammenbragte børn og meget mere.

Læs mere her


Marcin.jpg

3F og udenlandsk arbejdskraft

Åbningen af ​​det danske arbejdsmarked for ti nye medlemslande, herunder Polen, i maj 2004, gav den danske fagbevægelse en kæmpe udfordring. Hvordan ville de ”nye” arbejdere tage den danske model til sig og kunne man organisere dem. 

Hos 3F, som organiserer de fagområdet der sidenhen er blevet hårdest ramt af tilstrømningen af øst arbejdere, og en ulige konkurrence, anså man øst udvidelsen som noget, der ikke ville ramme de danske arbejdere specielt hårdt og betegnede blandt andet polakkerne, som potentiale medlemmer der kunne styrke bevægelsen. 

Læs mere her 


2013-05-14_12.19.39.jpg

Se Græsted Revyen med en god smag i Munden

Græsted Revyen og 3F Nordøstsjælland har tegnet overenskomst, så der nu er ordnede forhold for de ansatte.

Rudi startede forhandlingerne sidste år, men de blev afbrudt pga. af sygdom. Vibe, som ejer Græsted Kro og Revy, henvendte sig i starten af marts, for at få tingene på plads inden revysæsonen startede op. Vi blev hurtigt enige og fik afsluttet forhandlingerne. Så tag derfor i Revyen med en god smag i Munden.

Besøg deres hjemmeside


PensionDanmark_Sundhedsording_-_billede_i_bredformat.jpg

Nyt fra PensionDanmark

Hvis du har din pensionsordning hos PensionDanmark, kan du nu også gøre brug af den indbyggede sundhedsordning, når du er sygemeldt eller er ledig.

Læs mere her 


AOF.jpg

FVU undervisning i 3F Nordøstsjælland

Udover vores samarbejde angående ordblindeundervisning giver vi nu i samarbejde med AOF, vores medlemmer mulighed for at deltage i Forberedende voksenundervisning i Dansk og Matematik. Undervisningen vil foregå i afdelingen. Vi glæder os til at slå dørene op.

Læs mere her


Hjemmesidebillede.png

Det nytter noget.......

3F Nordøstsjællands Arbejdsløshedsudvalg har nu 3 år på bagen. Det har været 3 spændende år, hvor vi har arbejdet på at bygge et udvalg op fra bunden. Vi har både skulle sørge for økonomi, mål og handleplaner.

Vi har nået meget, og vi har også fået sat nogle markante aftryk på 3F Nordøstsjælland.

Læs mere her 


48174ddfa9.png

OK 2013

KTO holder torsdag den 4. april bestyrelsesmøde, hvor planen åbenbart er, at sende KTO forliget til afstemning straks, på trods af at lærernes situation stadig er uafklaret, og at en løsning af lærerkonflikten kan få negative økonomiske konsekvenser for 3Fs, FOAs og andre KTO organisationers kommunalt ansattes lønninger.

På den baggrund har afdelingen fremsendt nedenstående mail til Gruppeformand for den offentlige gruppe, Ellen K. Lykkegård, hvor vi beder den offentlige gruppe om at tænke sig godt om, inden de tager stilling på KTO bestyrelsesmødet i morgen.

Læs mere her


penge.png

21,9 mio. kr. til medlemmerne i 3F Nordøstsjælland.

Krisen kradser fortsat i vores lille land, og dette viser sig tydeligt i de beløb, som vi har skaffet vores godt 4000 medlemmer. Faktisk er der tale om et rekordår i inddrevne midler og afspejler det hektiske aktivitetsniveau, der har præget afdelingen i 2012. Alene på vores sociale sager kan vi se en stigning på knap 40 % i inddrevne midler, hvilket kommer de berørte medlemmer til gode.

Læs mere her 


LBKKR.png

Landsmøde 2013

Når de kommunale og Regionale specialarbejdere mødes til årsmøde d.12-13 april i Karrebæksminde vil mange af fokuspunkterne være de samme som de foregående år.

Her kan du læse en udtalelse i forbindelse med afholdelsen af årets landsmøde.

Læs mere her


Generalforsamlingsdeltagere2.jpg

Generalforsamling 2013

Lørdag den 16. marts afholdt 3F Nordøstsjælland Generalforsamling på LO Skolen i Helsingør.

Poul Nielsen blev, traditionen tro, valgt som dirigent, og han ledede med vanlig ro og autoritet generalforsamlingen gennem formiddagens program. Generalforsamlingen startede nemlig allerede kl. 8:00 med morgenkaffe og kl. 8:45 gik så det egentlige møde i gang.

Formanden aflagde beretning for året der er gået, og kunne blandt andet konstatere, at medlemstallet er blevet mere stabilt over den senere tid, hvilket lover godt for fremtiden.

Læs mere her 


Generalforsamlingsdeltagere.jpg

Udtalelse til regeringen !

Ved 3F Nordøstsjællands Generalforsamling 2013 på LO-Skolen besluttede man at bakke op om følgende udtalelse til regeringen. Udtalelsen blev besluttet sammen med et forslag fra Arbejdsløshedsudvalget om at stoppe al økonomisk partistøtte samt afdelingsrelaterede aktiviteter i forhold til næste folketingsvalg, så længe regeringen ikke ser sig i stand til at finde en løsning for vores udfaldstruede medlemmer.

Læs mere her


untitled.png

Besøg 3F Nordøstsjælland på Helsingør Messen 2013

Som i de foregående år, vil 3F Nordøstsjælland være til stede ved årets Helsingørmesse i Helsingørhallen d. 16.-17. marts 2013. Som den eneste tilbageværende fagforening i Helsingør, vil vi gerne være synlige i vores lokalområde. Vi har de foregående år haft gode erfaringer med at være til stede og få en snak med medlemmer, der kigger forbi samt potentielle medlemmer. Vi bliver altid stillet en masse spørgsmål, så vi vil både være tilstede ved faglig afdeling samt ved vores A-kasse.


Vi deler i år stand med FOA, HK samt METAL.

Læs mere her 


Fagforening__A-kasse__Efterln.png

Kontingentsatser 2013:

På bestyrelsesmødet d. 12. november 2012 vedtog bestyrelsen budgettet for 2013. Derfor kan vi nu offentliggøre kontingentsatserne for 2013.

i 2010 traf bestyrelsen en beslutning om, at afde-lingskontingentet maksimalt må stige med 2% om året. Dette betyder, at afdelingskontingentet i 2013 stiger med 5 kr. pr. måned.


Til gengæld er ATP-satsen på A-kasse kontingentet blevet sat ned, således at prisen for et A-kassemedlemskab i 2013 falder med 4 kr. pr. måned.

Dette betyder at et fuldt betalende medlem (uden efterløn) i 2013 vil få en kontingentforhøjelse på 1 kr. pr. måned.

Læs mere her