afdeling.gif

 

2012


Huset_2.jpg

3F Nordøstsjælland fortsætter som selvstændig afdeling

3F Nordøstsjælland har hen over foråret og sommeren, arbejdet meget intenst med udredningsarbejdet omkring mulige gevinster og barrierer for en afdelingssammenlægning, som de fire nordsjællandske afdelinger satte i værk, i marts måned.

I 3F Nordøstsjælland føler vi os ikke helt overbevist om, at der vil være helt tydelige fordele ved at indgå i en fusion, og at vi ikke helt er nået frem til et tydeligt billede af, hvordan en sådan ny fagforening kan bidrage til nyskabelse, i forhold til de krav, som fremtiden stiller os overfor.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at takke mange gange for det fælles arbejde vi har fået lov til at være med i, en utrolig spændende proces, og en proces med mange følelser. Men også at meddele de øvrige bestyrelser, at vores beslutning er blevet, at vi ikke på det foreliggende grundlag ønsker at gå videre i processen.

Læs mere her


Arbejdsretten.jpg

Sejr for Den Danske Model:

Den 28. november blev dagen, hvor fagbevægelsen vandt en af sine største sejre, ikke fordi der blev rykket hegnspæle, men fordi arbejdsretten ganske enkelt fastslog at retstilstanden er, som den altid har været.

En fagforening har ret til at indlede konflikt og sympatikonflikt med en arbejdsgiver, der ikke er dækket overenskomst, eller som opsiger en eksisterende overenskomst.

En Krifa-aftale tæller i denne sammenhæng ikke, fastslår Arbejdsretten, da Krifa ikke er medlem af samme Hovedorganisation som 3F.

Læs mere her 


Plakat_2013.png

Nytårskur 2013

3F Nordøstsjællands Arbejdsløshedsudvalg inviterer samtlige medlemmer til den traditionelle nytårskur i afdelingen d. 10. januar 2013.

Sidste år havde vi valgt at have fokus på fattigdom, hvor mere end 60 medlemmer kiggede forbi og hørte om dette tema. I år vælger vi at fortsætte debatten, men denne gang vil vi fokusere på velfærdssamfundets fremtid. Skal Velfærdssamfundet udvikles eller afvikles.

Vi har fået den kendte historiker og samfundsdebattør Henning Tjørnehøj til at give et oplæg om velfærdssamfundets historie, karrakteristika og mulige fremtid.

Efter oplægget vil der være mulighed for at debattere og stille spørgsmål til Henning Tjørnehøj.

Vi glæder os til at se dig til arrangementet, hvor afdelingen vil stå for noget mad og drikkelse, hvorfor der er tilmeldingsfrist d. 7. januar 2013.

Læs mere her


klaus.jpg

Nyt fra Socialrådgiveren:

En god historie fra det virkelige liv

I oktober 2011 får 3F Nordøstsjælland en henvendelse fra Janne, vedrørende fleksjob. Janne var stadig i ansættelse efter et næsten 3 årigt sygeforløb, som begyndte med at Janne fik konstateret brystkræft.

Der har været mange følgevirkninger af diagnosen og behandlingen, men Jannes største problemer i forhold til arbejdsmarkedet var hukommelsesbesvær og udtalt træthed der gjorde hun ikke kunne passe et fuldtidsarbejde og slet ikke sin gamle stilling som leder.

På baggrund af henvendelsen blev der etableret et møde mellem Janne, 3F Nordøstsjælland og virksomheden - Carmo.

Læs mere her


Holddriftskursus.jpg

I samarbejdets tegn..... Lokalkursus i holddrift

3F Nordøstsjælland og 3F Frederiksborg har i fællesskab afholdt et lokalt kursus i Holddrift i 3F Frederiksborgs afdeling. Deltagerne i kurset var en blanding af tillidsrepræsentanter fra de nordsjællandske afdelinger herunder Metal og Dansk EL-Forbund. Herudover var det en stor glæde at 2 ledelsesrepræsentanter fra Biogen Idec også ville deltage sammen med deres TR.

Kursets indhold var bestemmelserne om arbejdstid i Industriens Overenskomst. Vi fik en grundig gennemgang af bestemmelserne om normal arbejdstid, forskudt tid og ikke mindst bestemmelserne om holddrift.

Læs mere her


ok.png

Ny LO-kampagne vil udbrede kendskab til overenskomsterne

Hvad er ovrenskomster, og hvem er omfattet af dem? er et af de centrale temaer i den netop opstartede kampagne henvendt til danske lønmodtagere. Baggrunden for den netop igangsatte kampagne er en undersøgelse, der viser at 70% fejlagtigt tror, at det er folketinget, der via lovgivning, bestemmer regler omkring mindsteløn, barsel, ferie, pension, efteruddannelse osv.

Læs mere her


48174ddfa9.png

LO-forbund vil prioritere de lavt- og mellemlønnede ved OK-13

Det bør være de lavere lønnede og mellemgruppen, der hender de relativt største lønforhøjelser ved de kommen-de overenskomstforhandlinger, mener Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), der koordinerer LO-forbunde-nes overenskomstkrav til vinterens overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

OAO har nu fremsendt LO-sidens overenskomstkrav til KTO. KTO skal herefter koordinere lønmodtagernes samlede krav, der udveksles med de offentlige arbejdsgivere den 6. december.

"Vi står stadig i en situation med eftervirkninger af finanskrisen og med store krav om offentlige budgetforbedringer. Derfor får vi næppe historiens største lønstigninger til foråret, og i den situation er det vigtigt at tilgodese medlemmerne med lave lønninger og i mellemgruppen.", siger formanden for OAO, FOA’s forbundsformand Dennis Kristensen.

Læs mere her


OKforhold.jpg

OK Forhold 2012

3F Nordøstsjælland er en af de 30 3F afdelinger, der i disse dage deltager i lanceringen af kam-pagnen OK-Forhold 2012. Det giver dig som forbruger nogle værktøjer, så du kan sikre dig via nettet eller din smartphone, at dit yndlings-spisested eller stamværtshus har ordentlige forhold for deres ansatte gennem en overenskomst med 3F.

Det betyder, at du på sitet finder hoteller, restauranter, caféer, barer, værtshuse, kursussteder, diner transportable og meget andet inden for hotel- og restaurationsområdet.

Og du kan vælge, om du vil søge efter det, der ligger tættest på dig, eller om du vil indkredse din søgning til for eksempel kun at omfatte caféer.  Hvis du klikker flere kategorier af, vil du finde steder, som har begge eller flere kategorier - for eksempel et hotel med restaurant og bar

Læs mere her


hacker.jpg

Store erstatningskrav venter på IT-Hackere:

Hackerangrebet fra Vejle Gaardsympatisører, vendt mod 3Fs IT systemer i sommerens løb, kostede forbundet 1,2 millioner kroner til ekstern assistance fra Deloitte.

Herudover kostede angrebet, et endnu ikke opgjort kæmpebeløb, i form af ekstraordinære foranstaltninger og overvågning af driften fra 3Fs egen IT afdeling.

Derfor kan de sigtede hackere nu forvente at der, oveni en forventelig meget stor bødestraf og mulig fængselsdom, bliver lagt et gigantisk erstatningskrav fra 3F for de omkostninger forbundet har haft som konsekvens af hackernes hærgen.

Læs mere her


generalforsamling_145.jpg

Generalforsamling 2012

Den 20. marts holdt 3F Nordøstsjælland generalforsamling på Lo Skolen, i Helsingør.

Der var lige knap 100 deltagere til årets generalforsamling, og selv om det er et pænt tal, kunne vi godt, med lidt god vilje, have knebet nogle flere ind, der er jo god plads på LO Skolen.

Læs mere her


mette_frederiksen2.jpg

Fyraftensmøde med
Mette Frederiksen

Tirsdag d. 19. juni 2012 afholdt A-klubben i 3F BJMF fyraftensmøde i lokalerne på Trekronergade i Valby, hvor man kunne få en debat med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Omkring 150 mennesker var mødt frem for at diskutere arbejdsløses vilkår, dagpenge, social dumping, fleksjobreformen og andet, som de interesserede fremmødte havde med.

Læs mere her


kim_145.jpg

Trepartsforhandlinger

”Krise” skriver de fleste aviser i dag, efter at regeringen har afblæst trepartsforhandlingerne med arbejdsgiverne og arbejdstagerne. På kinesisk er tegnet for krise og forandring det samme, og hvis der er noget dette forløb med al tydelighed har vist er det, at der er brug for forandring. Min analyse af de elementer, som har ført til trepartsforhandlingernes forlis vil jeg gennemgå i dette indlæg.

Læs mere her


hjemmeside_145.jpg

Ny hjemmeside:

Den har været længe undervejs, men til gengæld kan vi nu glæde os over det endelige resultat. Hjemmesiden får et helt nyt og mere moderne design, hvor der er flere billeder og en mere overskuelig opbygning. Opdateringen af hjemmesiden vil ligeledes ske løbende, således at alle de oplysninger, man finder her, er aktuelle.

Læs mere her