afdeling.gif

 


3F Socialrådgiver


 

Socialrådgiver assistance i 3F Nordsjælland Øst

Som medlem af 3F Nordsjælland Østs faglige afdeling har du adgang til vores socialrådgiverordning. Vær opmærksom på, at hvis du kun er medlem af vores A-kasse er du ikke dækket af denne ordning.

Herudover skal du også være opmærksom på, at vi kun kører sociale sager for den periode, hvor du har været medlem.

Denne ordning sikrer dig rådgivning på mange relevante områder både arbejdsmarkedsrelateret og mere generelt.

Der er et stort behov for denne ordning, hvorfor du bliver nødt til at ringe i forvejen og bestille en tid. Dette kan gøres på telefon: 88 92 21 95 eller 88 92 21 72

I 2011 skaffede vores socialrådgiver i alt kr. 8.024.585,00 til afdelingens medlemmer.

Herunder kan du få et overblik over, hvilke områder vores socialrådgiverordning dækker.

Arbejdsskadesager

 • Hjælp til besvarelse.
 • Hjælp til at klage over afgørelser.
 • Henvisning til Arbejdsmedicinske klinikker
 • Generel rådgivning og vejledning.
 • Visitering af sager til advokat

Kontanthjælp/ Sygedagpenge / Fleksjob /Pensionssager

 • Rådgivning og vejledning.
 • Bisidder assistance
 • Hjælp til partshøringer og klager over afgørelser.

Fritidsulykkesforsikring gennem forbundet

 • Hjælp til anmeldelse af forsikringssager
 • Hjælp til besvarelse
 • Hjælp til at klage.
 • Generel hjælp og rådgivning.

Social rådgivning.

 • Rådgivning i sociale spørgsmål af alle typer. Vi vil rådgive om hvad der er mest optimalt i din nuværende situation.

Generel rådgivning

 • Vores hovedkompetence ligger inden for arbejdsmarkedsområderne, men vi har ikke som sådan begrænsninger på områder for rådgivning. Hvis vi mener du får mere kvalificeret rådgivning et andet sted, vil du blive rådgivet om dette.