afdeling.gif

 


Producedure for fagretslig behandling


 

For ansatte, som er dækket af overenskomst

 1. Misforholdet afdækkes.

 2. Tillidsrepræsentanten kontaktes og anmodes om at afholde lokalforhandling. Der udarbejdes referat fra denne forhandling.

 3. Sagen indberettes til forbundet med krav om fællesmøde eller mæglingsmøde.

 4. Afdelingen deltager i mæglingsmøde. Opnås der ikke enighed begærer forbundet organisationsmøde. Her er afdelingen involveret i en eventuelt mere detaljeret afdækning.

 5. Deltagelse i Organisationsmøde. Opnås der ikke enighed begærer forbundet sagen for en voldgift, afskedigelsesnævnet eller fællesmøde i DA afhængig af sagens art. Afdelingen er Forbundet behjælpelig med udarbejdelse af klageskrift og replikker.

 6. Afdelingen deltager i fællesmøde. Opnås der ikke enighed sendes sagen til en voldgift, afdelingen er behjælpelig med udarbejdelse af klageskrift og replikker.

 7. Afdelingen deltager i forberedende retsmøde i arbejdsretten og senere deltagelse i arbejdsretten, afskedigelsesnævnet eller voldgiftretten. En afgørelse her er endelig.

 
For ansatte, som ikke er dækket af overenskomst

 1. Misforholdet afdækkes.

 2. Udregning og fremsendelse af kravskrivelse til arbejdsgiveren.

 3. Afholdelse af møde med arbejdsgiveren. Hvis der ikke kan indgås forlig overgår sagen til retslig inddrivelse.

 4. Er kravet under 50.000 kroner, benyttes småsagsprocessen.

 5. Udarbejdelse af processkrift og deltagelse i retsmøder.

 6. Hvis kravet er over 50.000 kroner sendes sagen til vores advokat. Er sagen af principiel karakter er det forbundets advokat der viderefører sagen.

 7. Der afholde møde med advokat og kontakten til medlemmet går som oftest gennem afdelingen. Afdelingen udregner og indhenter de oplysninger, som advokaten efterspørger.

 8. Deltagelse i retsmøder sammen med advokat og medlemmet.

 9. En civilretslig afgørelse kan ankes til retslig afgørelse ved en højere retsinstans.